Izba Rzemieślnicza


Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej jest podmiotem prawa publicznego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych, do których przynależność jest obowiązkowa. Każdy legalnie funkcjonujący zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany w izbie rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą- Region Brandenburgii Wschodniej oferuje szeroki zakres usług, od porad technicznych i prawnych po doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego. Izba prowadzi rejestr rzemieślniczy oraz jest odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Jako lokalny samorząd gospodarczy reprezentuje również interesy rzemiosła wobec polityki i administracji.

Agnieszka Sajduk

Projektmitarbeiterin "MobiPro-EU"

Telefon: +49 335 5554241
Telefax: +49 335 5554203

agnieszka.sajduk@hwk-ff.de

Dr. Natallia Malinouskaya-Franke

Referenti für nationale und internationale Fachkräftesicherung

Telefon: 0335 5619 - 131
Telefax: 0335 56577 - 358

natallia.malinouskaya-franke@hwk-ff.de

Jakub Plonski

Außenwirtschaftsberater

Telefon: 0335 5619 - 130
Telefax: 0335 56577 - 358

jakub.plonski@hwk-ff.de

Mateusz Krzyzanowski

Mobilitätsberater

Telefon: 0335 5619 - 169
Telefax: 0335 56577 - 339

Mateusz.Krzyzanowski@hwk-ff.de

X
- Gib Deinen Standort ein -
- or -