Współpraca z partnerami z Polski


Międzynarodowa współpraca

Międzynarodowa współpraca w rzemiośle ma ogromne znaczenie. Coraz większą rolę w łączącej się Europie odgrywa transgraniczna wymiana doświadczeń. Mając na uwadze wspieranie członkowskich firm rzemieślniczych, Izby Rzemieślnicze po polskiej i niemieckiej stronie uzgodniły pogłębienie wymiany merytorycznej i intensywniejszą współpracę partnerską. Nadrzędnym celem jest wzmocnienie dotychczasowych stosunków partnerskich, aby uzyskały charakter stały.

W szczególności główny nacisk kładzie się tu na obopólne korzyści z posiadanego Know-How, wzmocnienie obustronnych stosunków gospodarczych między niemieckimi i polskimi zakładami rzemieślniczymi oraz wspieranie ich przy pomocy odpowiednich środków.

Główne obszary współpracy obejmują pośrednictwo kontaktów biznesowych, spotkania i wyjazdy biznesowe, transfer technologii, wzajemną wymianę informacji gospodarczych i prawnych oraz wzajemne wsparcie w ramach europejskich projektów.

Do najważniejszych wspólnych zadań należą między innymi wymiana uczniów, kooperacje między polskimi i niemieckimi rzemieślnikami, uczestnictwo w targach edukacyjnych, branżowych spotkaniach i imprezach takich jak: targi branżowe, święto chleba, rozdanie mistrzów, projekty unijne itd.

Porozumienia podpisaliśmy z Wielkopolską Izba Rzemieśliczą z Poznania , Izbą Rzemiosła i Przedsiebiorców z Gorzowa Wiekopolskiego i Izbą Małel i średniej Przedsiębiorczości ze Szczecina.

Agnieszka Sajduk

Beraterin Passgenaue Besetzung

Telefon: 0049 (0) 335 5619 - 204 oder 0049 (0) 151 16776508
Telefax: 0335 56577 - 518

agnieszka.sajduk@hwk-ff.de

Dr. Natallia Malinouskaya-Franke

Referentin NetQA

Telefon: 0335 5619 - 131
Telefax: 0335 56577 - 517

natallia.malinouskaya-franke@hwk-ff.de

Aleksandra Ziomko-Zmuda

Referentin für nationale und internationale Fachkräftesicherung

Telefon: 0335 5619 - 205
Telefax: 0335 56577 - 358

aleksandra.ziomko@hwk-ff.de

X
- Gib Deinen Standort ein -
- or -