Izba Rzemieślnicza | HWK-FF.DE

Izba Rzemieślnicza

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej jest podmiotem prawa publicznego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych, do których przynależność jest obowiązkowa. Każdy legalnie funkcjonujący zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany w izbie rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą- Region Brandenburgii Wschodniej oferuje szeroki zakres usług, od porad technicznych i prawnych po doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego. Izba prowadzi rejestr rzemieślniczy oraz jest odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Jako lokalny samorząd gospodarczy reprezentuje również interesy rzemiosła wobec polityki i administracji.

Agnieszka Sajduk

Beraterin Passgenaue Besetzung

Telefon: 0049 (0) 335 5619 - 204 oder 0049 (0) 151 16776508
Telefax: 0335 5619 - 117

agnieszka.sajduk@hwk-ff.de

Dr. Natallia Malinouskaya-Franke

Referentin Fachstelle Anerkennung/NetQA

Telefon: 0335 5619 - 131
Telefax: 0335 5619 - 117

natallia.malinouskaya-franke@hwk-ff.de

Aleksandra Ziomko-Zmuda

Referentin Fachstelle Anerkennung

Telefon: 0335 5619 - 205
Telefax: 0335 5619 - 117

aleksandra.ziomko-zmuda@hwk-ff.de

Mateusz Krzyzanowski

Mobilitätsberater

Telefon: 0335 5619 - 169
Telefax: 0335 5619 - 117

Mateusz.Krzyzanowski@hwk-ff.de

Jakub Plonski

Betriebswirtschaftlicher Berater

Telefon: 0335 5619 - 132
Telefax: 0335 5619 - 123

jakub.plonski@hwk-ff.de