Ciepłe powitanie

Izba Rzemieślnicza

Hauptgebäude Handwerkskammer - Założenie firmy rzemieślniczej dla obywateli z innych krajów UE (Polska)

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej jest podmiotem prawa publicznego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych, do których przynależność jest obowiązkowa. Każdy legalnie funkcjonujący zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany w izbie rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą- Region Brandenburgii Wschodniej oferuje szeroki zakres usług, od porad technicznych i prawnych po doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego. Izba prowadzi rejestr rzemieślniczy oraz jest odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Jako lokalny samorząd gospodarczy reprezentuje również interesy rzemiosła wobec polityki i administracji.

Wskazówki i kontakt

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 5619-0
Fax: 0335 535011
info@hwk-ff.de

Nasze godziny otwarcia:

Od poniedziałku do czwartku
8:00 do 12:00
13:00 do 16:00
Piątek
8:00 do 12:00
lub po wcześniejszym umówieniu

Osoba do kontaktu

Dr. Natallia Malinouskaya-Franke

Referentin Fachstelle Anerkennung

Telefon:0335 5619 - 131

Telefax:0335 5619 - 117

natallia.malinouskaya-franke@hwk-ff.de

Aleksandra Ziomko-Zmuda

Referentin Fachstelle Anerkennung

Telefon:0335 5619 - 205

Telefax:0335 5619 - 117

aleksandra.ziomko-zmuda@hwk-ff.de

Mateusz Krzyzanowski

Mobilitätsberater

Telefon:0335 5619 - 169

Telefax:0335 5619 - 117

mateusz.krzyzanowski@hwk-ff.de

Jakub Plonski

Betriebsberater

Telefon:0335 5619 - 132

Telefax:0335 5619 - 123

jakub.plonski@hwk-ff.de